STRONA W TRAKCIE BUDOWY

HODOWLA DŻDŻOWNIC KALIFORNIJSKICH (Red Hybrid of California)

Zakładając we własnym gospodarstwie hodowlę czerwonej dżdżownicy kalifornijskiej, stwarzamy sobie możliwość zagospodarowania wszelkich odpadów organicznych, które na ogół wyrzucane były na śmieci. Humus biologiczny powstający z przerobionych przez dżdżownice odpadów organicznych, jest wspaniałym nawozem naturalnym, stosowanym obecnie na szeroką skalę w krajach wysoko rozwiniętych. Produkt ten znalazł szczególne zastosowanie do produkcji zdrowej żywności, ponieważ nie zawiera środków szkodliwych, które mogły by kumulować się w organizmie ludzkim czy zwierzęcym i przez to ujemnie wpływać na zachodzące w nim procesy metaboliczne. Flora bakteryjna będąca w humusie jest tak bogata, że przekracza kilkusetkrotnie liczebność tych mikroorganizmów żyjących w oborniku. Naturalny obornik zwierzęcy jest fazą pośrednią w procesie humifikacji. Jego części składowe muszą ulec wielu procesom, aby mogły być wchłonięte przez roślinę i włączone do procesów życiowych. Humus uzyskany dzięki pracy dżdżownic jest źródłem substancji, które rośliny są w stanie wchłonąć prawie natychmiast. Stąd rola humusu w "ratowaniu roślin" tzn. szybkość działania jest podobna jak w przypadku nawozów mineralnych. Główną zaletą jest to, że przedawkowanie zhumifikowanej przez dżdżownice materii organicznej jest niemożliwe. Wynika to z faktu, że większość związków mineralnych związana jest w komórkach mikroorganizmów i dopiero w miarę ich obumierania jest uwalniana i wykorzystywana przez rośliny. Tak więc dżdżownice stanowią pewnego rodzaju "przetwórnię" znacznie przyspieszającą proces kompostowania. Proces humifikacji prowadzony przez dżdżownice w pewnym stopniu eliminuje toksyczność nawet skażonej materii organicznej. Bardzo dobre wyniki uzyskuje się w plonowaniu roślin przy zastosowaniu biohumusu w uprawach pod osłonami . Czerwone dżdżownice kalifornijskie "RED HYBRID OF CALIFORNIA" żyją 14-16 lat, podczas gdy dżdżownice dzikie żyją tylko 4 lata. Dżdżownice kalifornijskie przerabiają zepsute warzywa i owoce, wszelkie strużyny, odpadki pochodzenia zwierzęcego, zamoknięte odpady papierowe, zbutwiałe szmaty, korę drzewną i trociny, liście, łęty, zbutwiałe siano, słomę oraz wszelkie inne śmieci organiczne. Posiadając działkę potrzebujemy do nawożenia większej ilości humusu. Na gleby słabe stosuje się rocznie około 30-40 kg humusu na 1 ar (100 m2), na gleby średnie i dobre około 20-30 kg na 1 ar, natomiast na gleby bardzo dobre - 20 kg na 1 ar. Aby uzyskać tak dużą ilość humusu biologicznego do procesu kompostowania używamy wszelkich odpadów uzyskiwanych w gospodarstwie domowym oraz wszelkich odpadów organicznych pozostających na działce. W tym celu wskazane jest zbudowanie skrzyni drewnianej, basenu z płyt betonowych lub innego pojemnika. Pojemnik taki powinien być zaopatrzony w przegrodę, a jego wielkość dostosowana do ilości uzyskiwanych odpadów. Odpadki gromadzimy w jednej części pojemnika, w której obecnie nie ma dżdżownic. Po zapełnieniu do warstwy 50 cm wprowadzamy dżdżownice. Należy pamiętać o podlewaniu stratyfikacji, ponieważ zarówno do procesów gnilnych jak i do wchłaniania materii przez dżdżownice potrzebne jest utrzymanie wysokiej wilgotności. Ważne jest, aby ilość wody nie była zbyt wysoka ponieważ dżdżownice mogłyby się utopić. W czasie przerabiania przez dżdżownice stratyfikacji w pierwszej części, zapełniamy odpadami drugą połowę. Po przerobieniu zawartości pierwszej połowy skrzyni (stratyfikacja powinna opaść z 50 cm do około 30 cm) wyciągamy przegrodę i oczekujemy około 7 dni, aby dżdżownice mogły przejść do nowej stratyfikacji. Po przejściu dżdżownic wkładamy przegrodę i po wybraniu humusu wypełniamy ją nowymi odpadami. W ten sposób uzyskujemy cykl zamknięty produkcji biohumusu do celów nawożenia działki, ogrodu czy też upraw pod osłonami. Dżdżownica kalifornijska jest bardzo plenna i jeżeli stworzymy jej optymalne warunki szybko się rozmnaża. Zabezpieczenie dżdżownic na zimę nie jest zabiegiem uciążliwym i ogranicza się jedynie do przykrycia w przypadku mrozów niegrubą warstwą szmat, słomy lub trocin. Rozkładająca się biomasa nigdy nie zamarza, a dżdżownice posiadają swój układ samoobrony. Nie musimy martwić się o przykre zapachy. Zasiedlony przez dżdżownice obornik zwierzęcy już po trzech dniach traci przykry zapach stając się prawie bezwonnym. Skrzynkę możemy przechowywać w piwnicy, przed domem pod gołym niebem lub innym miejscu bez obaw, że dżdżownice uciekną. .

BIOHUMUS

Zawartość w mg/l:

pH

7,1

Chlorki

150

Azot

170

Bor

3,35

Fosfor

670

Mangan

49,2

Potas

1280

Miedź

1,72

Wapń

770

Cynk

48,8

Magnez

490

Żelazo

176,4Rozmiar: 19167 bajtów Rozmiar: 19765 bajtów

WWW.NEV.PL / Sekundator
Jesteś tutaj już przez: sekund.
WWW.NEV.PL / Indywidualny licznik odwiedzin WWW.NEV.PL / Wpisywany text na pasku status )
SUBskrypcj@
Subskrypcja nowośći na stronie

Twój emaildowiedz się więcej >> 
Zakup Dżdżownic Kalifornijskich Hodowla Dżdżownic
Aktualnie online